TILBUDSBØKER
Velkommen til barnehagelivet
Denne boken handler om oppstart og tilvenning i barnehagen.
Pris før: 365,-   Pris nå: 298,-,-
Hverdagslæring i barnehagen
Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?
Pris før: 350,-   Pris nå: 250,-,-
TIDLIGERE HOVEDBØKER
MOTSTAND
Hvordan forholder du deg til barns motstand: Når de ikke vil, er uenige og vil gjøre det på sin måte? I denne boken: Motstand, presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om motstand, som vil bidra til viktige diskusjoner i barnehagene
Medlemspris: 369,-
Bli helstøpt
Boken Bli helstøpt handler om at det er vårt ansvar å legge til rette for, ikke bare en fin dag, men en dag som gir mening, og en barndom som ikke er grunnleggende overfladisk.
Medlemspris: 285,-
Hvis klær kunne fortelle
Hvordan kan vi best se, møte, og bistå barn som er utsatt for vold og overgrep.
Medlemspris: 299,-
Samtaler og samspill med barn
Det snakkes mye i barnehagen og skolen. Det snakkes hele tiden, barn i mellom og barn og voksne i mellom. Men lytter man like mye? Og samtaler man egentlig?
Medlemspris: 298,-
Styrk barnas karakter
Vi må hjelpe barn med å finne retning, mening
og målestokk ved å styrke karakteren deres.
Medlemspris: 249,-
Prosjektarbeid i barnehagen
Denne boken er en veileder og inspirasjonskilde til spennende og lærerike pedagogiske prosjektarbeider.
Medlemspris: 299,-
Realfag i Barnehagen

Barnehagebarn og forskere bruker på mange vis den samme naturvitenskapelige arbeidsmetode når de nærmer seg et interessant fenomen; observasjon, hypotese, datainnsamling, undersøkelse og konklusjon.

Medlemspris: 249,-
Bokpakke til ledere i barnehagen
Den ene boken er en praksisnær grunnbok om hva og hvorfor verdistyrt ledelse i barnehagen, den andre en verktøykasse og bruksanvisning.
Medlemspris: 650,-
VELG EN AV VÅRE NYESTE BØKER SOM VELKOMSTGAVE
VELKOMSTBØKER
Samtaler og samspill med barn
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Realfag i Barnehagen
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Barn som utfordrer
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Barns sunne selvfølelse
Veil pris: 298,-
Du betaler: 0,-
bestill
Det viktigste er å få leke
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Personalgruppen
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
TILBUDSTORGET
Stopp ertingen
Pris: 258,-
Medlemspris: 210,-
Rabatt: 48,-
Samlingsstund som sentrum i barnehagen
Pris: 375,-
Medlemspris: 310,-
Rabatt: 65,-
Kreative aktiviteter for fire årstider
Pris: 648,-
Medlemspris: 498,-
Rabatt: 150,-