TIDLIGERE HOVEDBØKER
Profesjonell relasjonskompetanse
Denne boken handler hva relasjonskompetanse egentlig er. Sam tidig peker boken på at gode relasjoner ikke er et mål i seg selv. Målet er å skape robuste og livskraftige barn.
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 28/02/2019
Bokpakke
2 viktige bøker til 
Medlemspris: 399,-
Avbestillingsfrist: 11/12/2018
Rammeplanen og hverdagen i barnehagen
Boken egner seg godt som utgangspunkt for et utviklingsprosjekt i hele personalgruppen.
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 26/10/2018
Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Her får du både fagdidaktikk og inspirasjon til barnehagen
Medlemspris: 469,-
Avbestillingsfrist: 06/09/2018
Profesjonell uro
Profesjonsutøvere framstilles ofte som avmektige i møte med detaljstyring fra myndigheter og forvaltning. Det er bare en liten del av sannheten. Blant barnehagelærere, som denne boka handler om, er noe i ferd med å skje. Flere ytrer seg kritisk og yter motstand mot forventninger de mener er uforenlige med barnehagens formål.
Medlemspris: 359,-
Avbestillingsfrist: 13/06/2018
Læringens ville veier
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 11/05/2018
LEKELYST
"På hver eneste side kommer det et dryss av magisk støv mot leserens ansikt, og vips så er det ingenting som kan bli vanlig igjen. Les, nyt og la deg inspirere!"
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 26/02/2018
Barns utelek
Uteleken må styrkes både i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet. I dag blir store deler av barnas tid og lek organisert av voksne
Medlemspris: 299,-
Avbestillingsfrist: 06/12/2017
Lederulver
Den erfarne familieterapeuten Jesper Juul skriver om en moderne autoritetsforståelse som alle kan vokse innenfor: de små barna, tenåringene og, ikke minst, foreldrene selv.
Medlemspris: 248,-
Avbestillingsfrist: 09/11/2017
Medvirkning til barns spontane lek i barnehagen
"Medvirkning til barns spontane lek" skal bidra til kunnskap, refleksjon og diskusjoner omkring personalets direkte og indirekte medvirkning til barns spontane lek og samspill i barnehagen.
Medlemspris: 349,-
Avbestillingsfrist: 05/09/2017
Leken matematikk i barnehagen
Matematikken finnes overalt i barnehagens hverdag, og det handler om mer enn tall og telling. Mye mer
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 05/06/2017
GLED DEG TIL NESTE BOKKLUBBPAKKE!
Denne gangen har vi gleden av å presentere to helt annerledes hovedbøker i Pedagogisk Bokklubb. Barna i barnehagen er en herlig pekebok for de yngste barnehagebarna. Vask deg på henda før du snakker med meg er en perle av en foto og diktbok om lek og hverdagsmagi.
Medlemspris: 396,-
Avbestillingsfrist: 10/04/2017
MOTSTAND
Hvordan forholder du deg til barns motstand: Når de ikke vil, er uenige og vil gjøre det på sin måte? I denne boken: Motstand, presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om motstand, som vil bidra til viktige diskusjoner i barnehagene
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 16/03/2017
Bli helstøpt
Boken Bli helstøpt handler om at det er vårt ansvar å legge til rette for, ikke bare en fin dag, men en dag som gir mening, og en barndom som ikke er grunnleggende overfladisk.
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 13/02/2017
Hvis klær kunne fortelle
Hvordan kan vi best se, møte, og bistå barn som er utsatt for vold og overgrep.
Medlemspris: 299,-
Avbestillingsfrist: 13/12/2016
Samtaler og samspill med barn
Det snakkes mye i barnehagen og skolen. Det snakkes hele tiden, barn i mellom og barn og voksne i mellom. Men lytter man like mye? Og samtaler man egentlig?
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 18/11/2016
Styrk barnas karakter
Vi må hjelpe barn med å finne retning, mening
og målestokk ved å styrke karakteren deres.
Medlemspris: 98,-
Avbestillingsfrist: 22/09/2016
Prosjektarbeid i barnehagen
Denne boken er en veileder og inspirasjonskilde til spennende og lærerike pedagogiske prosjektarbeider.
Medlemspris: 299,-
Avbestillingsfrist: 02/06/2016
Realfag i Barnehagen

Barnehagebarn og forskere bruker på mange vis den samme naturvitenskapelige arbeidsmetode når de nærmer seg et interessant fenomen; observasjon, hypotese, datainnsamling, undersøkelse og konklusjon.

Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 18/04/2016
Bokpakke til ledere i barnehagen
Den ene boken er en praksisnær grunnbok om hva og hvorfor verdistyrt ledelse i barnehagen, den andre en verktøykasse og bruksanvisning.
Medlemspris: 650,-
Avbestillingsfrist: 12/02/2016
Læring, dannelse og utvikling
Det foregår en åpen kamp om barnehagen og skolen. Debattens omdreiningspunkt er hvilke land som taper eller vinner den globale kunnskapskampen. Intensjonen om å gjøre små barn best mulig rustet for dagens og fremtidens samfunn deles av mange i barnehage- og skolesektoren.
Medlemspris: 278,-
Avbestillingsfrist: 28/11/2015
Bli opprørt
Dette er tredjebok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 28/10/2015
Vennskap
Barns vennskap har de siste årene vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet internasjonalt.
Bla i boken
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 27/08/2015
Barn som utfordrer
Hvordan møter vi utagerende barn som slår eller biter andre barn? Hvordan kan de ansatte nå fram til barn som har vanskelig for sosialt samspill?
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 04/06/2015
BOKPAKKE: Femåringen - lek - læring - undervisning
Denne bokpakken treffer midt i debatten om femåringene i barnehagen. Hva vil vi med femåringene? Underviser vi i barnehagen?
Medlemspris: 249,-
Avbestillingsfrist: 27/04/2015
Gjenbruk som kreativ kraft
Å jobbe med gjenbruk i barnehagen er å sette miljøspørsmål i forgrunnen og å skape møteplasser der demokratiske verdier får en sentral plass.
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 03/02/2015
Barns sunne selvfølelse
Denne boken handler om selvfølelse. Den handler om hvordan selvfølelse er naturlig til stede i barna våre og hvordan vi kan oppføre oss for å oppmuntre den.
Medlemspris: 198,-
Avbestillingsfrist: 16/12/2014
Respekt for barn og unges nei
- Man kan alltids forme en verden for barna, altså for framtdien, uten å lytte til barna og uten å gå i dialog med dem. Historien har vist at det er fullt mulig. Men kostnadene kan bli betydelige, sier Erik Sigsgaard. Hans nye bok har tittelen Respekt for barns og unges NEI. Les intervju med Erik Sigsgaard
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 15/08/2014
Aggresjon!
I denne boken forteller Jesper Juul hvordan vi kan støtte barn og unge i å utvikle et sunt forhold til sin aggresjon. Dette er kanskje Jesper Juuls viktigste bok!
Medlemspris: 198,-
Avbestillingsfrist: 24/02/2014
Kreativ bruk av digitale verktøy
Hvordan kan du legge til rette for at digitale verktøy kommer alle barn til gode? Hvordan åpne for spillglede og gode spillvaner? Hvordan skal du vurdere den pedagogiske verdien i digitale verktøy? Og hvordan kan du overføre dette til en hektisk barnehagehverdag?
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 29/10/2013
Dialogisk lesing i teori og praksis
Alle barnehager har et forhold til høytlesing og billedbøker. Metoden dialogisk lesing øker språklæringsutbyttet radikalt. Metoden er strukturert, enkel og inspirerende for barn og voksne. Se film om dialogisk lesing her!
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 23/09/2013
Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen
Barnehagepersonalets kompetanse blir ansett å være den viktigste faktoren for utvikling av et barnehagetilbud med god kvalitet. Samtidig blir det ofte rapportert om at det er vanskelig å få til en målrettet kompetanseutvikling i barnehagene.
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 26/06/2013
Sansenes spiskammer
Se film om boken her!
Sansenes spiskammer er en guide som lokker de aller yngste med på en reise mot mat, smak og spennende sanseopplevelser.
Medlemspris: 98,-
Avbestillingsfrist: 26/04/2013
Omsorg i barnehagen
Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen?
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 28/02/2013
Blå blomster, bitre blader
Denne boken utforsker kunst og kreativitet i barns læringsprosesser, og atelierets og atelieristens rolle i barnehagene i Reggio Emilia.
Medlemspris: 148,-
Avbestillingsfrist: 13/11/2012
Barnehagens uterom
Uterommet er barnehagens største rom og det som foregår der er viktigere enn noen gang.
Medlemspris: 98,-
Avbestillingsfrist: 09/10/2012
Det viktigste er å få leke
Denne boken handler om den viktige leken og den presenterer mange ulike perspektiv på hva lek egentlig er og hva den betyr for barn i ulike aldere.
Medlemspris: 298,-
Avbestillingsfrist: 28/05/2012
Personalgruppen
Først og fremst trenger man et solid personalsamarbeid. Det er fundamentet man bygger en god barnehage på. Dette er en praktisk bok som er tilrettelagt for å jobbe med nettopp personalsamarbeidet. 
Medlemspris: 98,-
Avbestillingsfrist: 16/03/2012
Gi barna 100 muligheter i stedet for to
Er det noen sterke gutter her? Eller noen søte jenter? Fortsatt deler samfunnet vårt barna opp i to grupper: en blå, sterk og tøff, en rosa, søt og flink. Syns vi det er greit? 
Medlemspris: 98,-
Avbestillingsfrist: 24/11/2011
Dukketeater i barnehagen
Finn fram dukkene, gi dem liv! Dukketeater gjør oss til bedre voksne i barnehagen. Anita Berge har skrevet boken som barnehagene ikke visste at de savnet.
Medlemspris: 48,-
Avbestillingsfrist: 30/08/2011