HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 26.05.2023
Eldst


Forlag: Cappelan Damm Akademisk
Utgitt: 2023
Antall sider: 256
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet
Veil pris: 459,-
Avbestillingsfrist 26. mai

Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer mange aktører som kan ha motstridende forventninger. I denne antologien løfter nordiske forskere frem ny forskning som synliggjør ulike perspektiver på denne overgangen og hvordan forskjellige pedagogiske tilnærminger påvirker livet for de eldste barnehagebarna. Boken danner også grunnlag for refleksjon over hvordan skolen tar imot barna som blir yngst i skolen.

Barnets perspektiv er et sentralt omdreiningspunkt i boken. Men også barnehage- og skolepersonalets, samt foresattes forståelse av overgangen kan bidra til viktig kunnskap for å møte utfordringene som utspiller seg i praksis omkring overgangen.

Eldst er en antologi med kapittelbidrag fra forskere i Norden og femte bok i bokserien Barndom i barnehagen. Artiklene tar del i den pågående utviklingen av ny innsikt i hva det betyr å være eldst i barnehagen, i spenningen mellom å få være barn og å forberedes til å bli skolelev. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Den er både konstruktiv og kritisk og henvender seg til forskere med interesse for barn og barndom.

Her kan du bla i bokenMaria Øksnes
Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
Tuva Schanke
Tuva Schanke er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. I forskningen er hun opptatt av barn og unges hverdagsliv i barnehage og i skole og det å fremme barn og unges stemmer gjennom erfaringer, deltakelse og samspill. Barn og unges kulturer og samarbeid er også tema som går igjen i Schankes forskning, der hun har deltatt i prosjekter nasjonalt og internasjonalt.