HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 22.02.2024
Bedre samspillskvalitet


Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Utgitt: 2024
Antall sider: 192
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet
Veil pris: 389,-
Avbestillingsfrist 22. februar

God barnehagekvalitet er sentralt for barns trivsel, utvikling og læring. Samspillet mellom ansatte og barn er spesielt viktig. Nyere forskning viser imidlertid at samspillskvaliteten i barnehagen jevnt over er middels. Kvaliteten varierer i stor grad mellom barnehager og mellom avdelinger i samme barnehage. Dette gjelder både i Norge og i en rekke andre land. Denne boken beskriver Trygg før 3 som har som formål å fremme god samspillskvalitet i småbarnsavdelinger. Trygg før 3 bygger på anerkjent kunnskap om profesjonell kompetanseutvikling i barnehager og har vist positive resultater i en stor norsk forskningsstudie.

Boken er delt i 3 deler:
Del 1: Teoretisk og forskningsmessig forankring.
Del 2: De ulike komponentene i Trygg før 3.
Del 3: En rekke praktiske ressurser som kan benyttes i arbeidet med kvalitetsforbedring.

Erfaringer med bruk av Trygg før 3 og forslag til mulige tilpasninger blir også beskrevet.

Bedre samspillskvalitet er sjette bok i serien «De yngste i barnehagen».

Målgruppen er først og fremst barnehageledere, ansatte som jobber i småbarnsavdelinger og studenter ved barnehagelærerutdanningen. Men også ansatte som jobber med eldre barnehagebarn, studenter i ulike utdanninger der utvikling av barnehagekvalitet er tema, samt alle andre som er opptatt av gode barnehager for små barn, vil kunne ha nytte av boken.

Elisabet Solheim Buøen
Elisabet Solheim Buøen er ph.d. i psykologi og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør.
May Britt Drugli
May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ratib Lekhal
Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. I tillegg er han førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI.