HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 04.03.2020

Vern om barns lekestyrke


Forlag: Pedagogisk Forum
Utgitt: 2019
Antall sider: 232
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet
Veil pris: 368,-
Medlemspris: 298,- Avbestillignsfrist 4. mars

Margareta Öhman har i denne nye boken satt ord på nødvendigheten av å bygge opp 
under de evnene som behøves for å bli og for å være lekende. Ordet lekestyrke forbindes
med kraft og energi med holdbarhet, motstandskraft og med intensitet.
Margareta ser på leken som en muskel, som gjennom å brukes øker i styrke. 
Barnehagen må være med på å verne om barns lekestyrke. 

Rammeplan for barnehagen slår ikke bare fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen.
Den løfter også frem at alle barn gjennom leken skal få oppleve glede humor spenning
og engasjement og at lekens egenverdi skal anerkjennes.

Margareta Öhman har viet en stor del av sitt yrkesaktive liv til den viktige leken.
Hun har satt ord på sin erfaring og kunnskap i denne boken der kjernen er begrepet lekestyrke 
et begrep som vektlegger nødvendigheten av å bygge opp under de evnene som behøves for å bli
og for å være lekende. Ordet styrke forbindes med kraft og energi med holdbarhet motstandskraft 

og med intensitet. Lekingen inneholder alt dette – som en muskel må den brukes for å øke i styrke.
Forfatteren bruker verbet leking fremfor lek for å betone det aktive aspektet ved å være lekende.


Bla i boken:
FORFATTER
Margareta Öhman
Margareta Öhman:
Psykolog, familieterapeut, forfatter og kursholder.
Har tidligere utgitt blant annet:
Det viktigste er å få leke og Samtaler og samspill - mer enn bare snakk.
Populær kursholder og en av foreleserne på Nordiske Impulser 2020:
Den viktige leken
i Oslo 4-5. mai. Gå hit for å lese mer om konferansen