HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 07.11.2019

BARNET I SENTRUM
Pedagogikk og relasjoner for de minste i barnehagen


Forlag: Pedagogisk Forum
Utgitt: 2019
Antall sider: 200
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet
Veil pris: 398,-
Medlemspris: 298,-

– Pedagogikk og relasjoner for de minste i barnehagen handler om barnehagebarna som er under tre år. Boken har blitt til på bakgrunn av prosjektet Barnet i Sentrum, hvis formål var å peke på hvordan barnehagelærere fremover kan yte den best mulige omsorgen for disse barna. Sentralt for arbeidet var disse temaene.

Samspill og læring Emosjonell relatering og mottakelse Didaktikk, dokumentasjon, planlegging og ledelse Boken presenterer resultatene av forskningsprosjektet og peker, gjennom beskrivelser, case, teorier og resultater, på hvordan det pedagogiske arbeidet med 0-3-åringene kan ivaretas.

Vesentlige faktorer i pedagogikken for barn 0-3 år:

  • Det pedagogiske miljøet må bære preg av fravær av stress.
  • Omsorg, en tett følelsesmessig kommunikasjon og tilknytning er nødvendig.
  • Imitasjon, delt oppmerksomhet og den voksnes empatiske forståelse er byggesteinene for barnets læring.
  • Den pedagogiske praksisen må være preget av intersubjektivitet og av dialogiske og anerkjennende relasjoner.
  • Pedagogikken må anlegge et barnekroppslig perspektiv og medtenke barns bevegelser og gestikulering.
  • Empatiske relasjoner og tilknytning er småbarnspedagogikkens ‘læreplan’.
  • Barnas egen virksomhet, agency, er avgjørende i deres utforsking og undersøkelser av verden, samt i deres lek og innbyrdes aktiviteter.
  • Pedagogene må ha kjennskap til lekens rolle for barns læring og være særlig oppmerksom på å etablere en interaktiv atmosfære.
  • Pedagogene må organisere og skape betingelser for aktiviteter i mindre grupper.
  • Pedagogene må reflektere over formål, mål, pedagogisk innhold og prinsipper.FORFATTERE
Stig Broström
Ole Henrik Hansen
Lone Svinth
Anders Skriver Jensen