Det viktigste er å få leke
Forlag: Pedagogisk Forum
Sider: 280
Utgitt: 2012
Innbinding: Heftet
ISBN: 82-7391-163-2
Pris: 340,-
Medlemspris: 298,-
OM BOKEN:
Med levende eksempler beskriver forfatteren Margareta Öhman hva som skjer med barna i leken, hvordan de samspiller med hverandre og de voksne og hvordan de i leken kommuniserer med omgivelsene - en kommunikasjon vi voksne kanskje ikke oppfatter ved første øyekast.

Leken er viktig for at barna skal utvikle en god selvfølelse og en følelse av kompetanse. Derfor er det avgjørende at barn får tid og rom til å leke. Forfatteren beskriver hvordan førskolelærere og lærere kan utvikle et stimulerende og positivt lekemiljø. Hun løfter også frem leker som bekymrer og hvordan man som voksen kan forholde seg til dette. I boken beskrives ulike teorier om lek, fra de klassiske til de postmoderne. Man møter også beskrivelser av lekens ulike funksjoner, for eksempel forvandling, forhandling, narrativ og improvisasjon. Lekens betydning for utvikling av empati, selvforståelse og læring blir også vektlagt.

Boken retter seg mot førskolelærerstudenter, førskolelærere, lærere på barnetrinnet og assistenter i barnehagen.
TILBUD!
MOTTA HOVEDBOKEN OG FÅ gode rabatter på disse bøkene
Hold musepekeren over boken for å se mer info
FORFATTER
Margareta Öhman
Margareta Öhman er psykolog og familieterapeut med bred erfaring fra barnehage og skole. Som forskende praktiker har hun vært opptatt av samspillet mellom voksne og barn, og har ledet en rekke utviklingsarbeid innenfor dette området. Hun har tidligere skrevet blant annet Empati gjennom lek og språk og Lekende nærvær.